Blog Pendidikan, Teknologi, Komputer, dan Ilmu Umum Lainnya.

Soal Latihan SKI + Jawaban

1. Nama lain yang dikenal sebagai Al-Adil I adalah ....
a. Shalahuddin c. Saifuddin
b. Syafruddin d. Shifauddin
Jawab: C (Saifuddin)
2. Al-Adil memiliki hubungan kekerabatan dengan Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai ....
a. saudara c. anak
b. paman d. sepupu
Jawab: A (paman)
3. Al-Adil I memerintah Mesir atas nama Shalahuddin Al-Ayyubi setelah kematian Nuruddin Mahmud Zanki pada tahun ....
a. 1174 M c. 1194 M
b. 1184 M d. 1204 M
Jawab: A (1174 M)
4. Pemberontakan orang-orang Kristen Koptik berhasil dipadamkan oleh Al-Adil pada tahun ....
a. 1156 M c. 1176 M
b. 1166 M d. 1186 M
Jawab: C (1176 M)
5. Pemberontakan orang Kristen Koptik di kota ....
a. Qipty c. Basrah
b. Damaskus d. Kuffah
Jawab: A (Qipty)

6. Tahun 1186-1192, Al-Adil kembali ke Mesir untuk menghadapi serangan ....
a. orang Kristen Koptik c. Pasukan Izzudin
b. Tentara Salib d. pasukan Bani Abbasiyah
Jawab: A (orang Kristen Koptik)
7. Pemberontakan di Mosul pada tahun 1193 dilakukan oleh ....
a. orang Kristen Koptik c. Pasukan Izzudin
b. Tentara Salib d. pasukan Bani Abbasiyah
Jawab: C (Pasukan Izzudin)
8. Anak-anak Shalahuddin yang bertikai memperebutkan jabatan sultan adalah ....
a. Al-Azis dan Al-Adil c. Al-Kamil dan Al-Adil
b. Al-Afdal dan Al-Kamil d. Al-Aziz dan Al-Afdal
Jawab: D (Al-Aziz dan Al-Afdal)
9. Al-Adil I menjadi sultan dari Dinasti Ayyubiyah setelah menggantikan sultan sebelumnya yang meninggal dunia yaitu ....
a. Nuruddin Mahmud Zanki c. Al-Azis bin Shalahuddin Al-Ayyubi
b. Asaduddin Syirkah d. Shalahuddin Al-Ayyubi
Jawab: D (Shalahuddin Al-Ayyubi)
10. Al-Adil I menjadi sultan Dinasti Ayyubiyah selama kurang lebih ....
a. 2 tahun c. 20 tahun
b. 12 tahun d. 25 tahun
Jawab: D (25 tahun)

Soal Latihan SKI + Jawaban

Posted by Encyclopedia Article, Published at 8:47 AM.

Comments Facebook :